David Rifé David Rifé

Acciona Windpower

Veu en Off

Gravació de veu en off i edició per aquest vídeo corporatiu d'Acciona Windpower. Grabación de voz en off y edición para este vídeo corporativo de Acciona Windpower

  • Categories:
  • Skills:
    • Audio Edit
    • ProTools
    • Recording
    • VoiceOver