plan cul gratuit - plan cul paris - voyance gratuite
David Rifé David Rifé

Curt d’animació Gall Fer

 

Curt d'animació de l'efecte de les molèsties causades per les activitats humanes sobre el gall fer amb recomanacions de bones pràctiques per a la seva conservació. Corto de animación del efecto de las molestias causadas por las actividades humanas sobre el urogallo con recomendaciones de buenas prácticas para su conservación.

  • Categories:
  • Skills:
    • Audio Edit
    • Mastering
    • ProTools
    • VoiceOver