David Rifé David Rifé

Curt d’animació Gall Fer

Curt d'animació de l'efecte de les molèsties causades per les activitats humanes sobre el gall fer amb recomanacions de bones pràctiques per a la seva conservació.

  • Categories:
  • Skills:
    • Audio Edit
    • Mastering
    • ProTools
    • VoiceOver