Curt d’animació Gall Fer

Curt d'animació de l'efecte de les molèsties causades per les activitats humanes sobre el gall fer amb recomanacions de bones pràctiques per a la seva conservació. Corto de animación del efecto de las molestias causadas por las actividades humanas sobre el urogallo con recomendaciones de buenas prácticas para su conservación.

  • Categories:
  • Skills:
    • Audio Edit
    • Mastering
    • ProTools
    • VoiceOver