Orange

Comercial de ràdio

S'ha realitzat la gravació de la veu amb un text ja donat pel client. El to s'ha demanat que sigui jove però transmetent confiança. També hem realitzat la mescla específica per ràdio i la masterització de la peça d'àudio. Se ha realizado la grabación de la voz con un texto ya dado por el cliente. El tono se ha pedido que sea joven pero transmitiendo confianza. También hemos realizado la mezcla específica para radio y la masterización de la pieza de audio.